Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Αύξηση 18,67 ευρώ στο οικογενειακό καλάθι -


Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού   νοικοκυριού  σκαρφάλωσε στα 2340,24 ευρώ τον ΔΕΚ-12 σε σχέση με τον  ΔΕΚ- 2011,που κόστιζε 2321,57 ευρώ, έχουμε μία αύξηση 18,67 ευρώ , ποσοστό 1% .
 Όπως προκύπτει και από τον πίνακα που επισυνάπτουμε την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν                      
                               -Στέγαση 11%--ένδυση- υπόδηση 5%
Την μεγαλύτερη μείωση: Υγεία 4%-εκπαίδευση 4%
 
                 
                       ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ- 2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
    
2012/122011/11Διαφορά
%
 Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά        361,85    
364,01
-      2,16  
-1%
 2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός          85,33    
86,34
-      1,00  
-1%
 3 Ένδυση και υπόδηση        196,63    
186,70
       9,93  
5%
 4 Στέγαση        328,49    
295,70
     32,80  
11%
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες        149,85    
154,78
-      4,94  
-3%
Υγεία        137,79    
143,44
-      5,64  
-4%
7 Μεταφορές        354,09    
348,39
       5,71  
2%
 8 Επικοινωνίες          93,72    
97,48
-      3,76  
-4%
 9 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες       100,10    
102,77
-      2,67  
-3%
Εκπαίδευση          63,04    
65,57
-      2,54  
-4%
 11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια        244,11    
246,50
-      2,39  
-1%
 12 ?λλα αγαθά και υπηρεσίες        227,06    
231,84
-      4,78  
-2%
ΣΥΝΟΛΟ     2.340,24    
2321,57
     18,67  
1%

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: