Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!


  1. Επειδή τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ύδρευση και αποχέτευση για όλους τους πολίτες
  2. Επειδή η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων πρέπει να αψηφούν τους «κανόνες της εσωτερικής αγοράς»
  3. Επειδή το νερό είναι και πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό      
Σας καλούμε να συμπληρώσετε το έντυπο δήλωσης υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.
                                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια: