Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης



Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου


                                                                              


Καλούνται όλα τα Ταμειακώς εντάξει μέλη του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20  Μαρτίου 2013 και ώρα 18.00 στα Γραφεία του  ( Θ.Πασχίδη 52).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, με όσους παρόντες, την Δευτέρα 27 Μαρτίου 20013 και ώρα 18 στον ίδιο χώρο.-

Στη Γενική  Συνέλευση θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα

Έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικός απολογισμός του Δ.Σ.
Η Ετήσια έκθεση του Ε.Π.Σ. και ο ισολογισμός.
Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των οργάνων του .
Γενικό Πρόγραμμα δράσης και προϋπολογισμός
Ορισμός ημερομηνίας εκλογών
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Εκλογή Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία

Ιωάννινα 8 Μαρτίου 2013


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                      
         
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΟΣ                                          ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΛΙΔΑΣ



Δεν υπάρχουν σχόλια: