Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων με απόφασή του δικαίωσε ακόμη ένα υπερχρεωμένο Μέλος του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου, διαγράφοντας το 78% των συνολικών οφειλών.-ΙΩΆΝΝΙΝΑ 24-4-2013                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων με απόφασή του  δικαίωσε ακόμη ένα υπερχρεωμένο Μέλος του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου, διαγράφοντας  το 78% των συνολικών οφειλών.-

- Με την υπ’ αριθμ. 30/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων δικαιώθηκε πλήρως δανειολήπτης και μέλος του σωματείου μας. Η ανωτέρω απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα του αιτούντος δανειολήπτη για ρύθμιση των οφειλών του έναντι των πιστωτριών τραπεζών και ρύθμισε αυτά ως εξής:
Από συνολική οφειλή 17.696.04 Ευρώ υποχρέωσε τον αιτούντα να καταβάλλει στους πιστωτές το συνολικό ποσό των 3.840 Ευρώ, σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας. Διέγραψε δηλαδή από το συνολικό χρέος το ποσό των 13.856,04 Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 78% της συνολικής οφειλής. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων καθόρισε τις μηνιαίες καταβολές του οφειλέτη προς το σύνολο των δανειστών, στο ποσό των 80 ευρώ μηνιαίως για τους επόμενους 48 μήνες. 
Αξίζει να σημειώσουμε τα κάτωθι:
1ον Η παραπάνω απόφαση έκανε δεκτό αυτούσιο το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών που πρότεινε ο δανειολήπτης-αιτούντας και επικύρωσε αυτό, όπως ακριβώς είχε στην ένδικη αίτηση.
2ον Εξαιρέθηκε από την ρευστοποίηση το αυτοκίνητο του δανειολήπτη, το οποίο είναι το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο, καθόσον το Δικαστήριο έκρινε ότι η εμπορική αξία του αυτοκινήτου δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα..


Με την ευκαιρία του παρόντος Δελτίου Τύπου θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένα θέματα:

  1. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, μερικές Τράπεζες να προβαίνουν παρανόμως σε αναλήψεις από λογαριασμούς ταμιευτηρίων (εντός των οποίων κατατίθενται μισθοδοσίες-συντάξεις ή και επιδόματα ανεργίας ) πιστωτών τους προκειμένου να καλύψουν τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτήν.

  1. Επειδή η παραπάνω τακτική είναι παράνομη (ακόμη και αν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει σ αυτό), τo Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου, έχει διαμορφώσει σχετική αίτηση ώστε οι Τράπεζες να επιστρέφουν τα τυχόν αναληφθέντα παρανόμως ποσά.. Σε περιπτώσεις δε που η Τράπεζα αρνείται την επιστροφή, το Ινστιτούτο Προστ. Καταναλωτών προχωράει σε σχετική καταγγελία για τα μέλη του προς την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με αποτελέσματα θετικά για τους καταναλωτές.

  1. Έχει παρατηρηθεί επίσης το εξής φαινόμενο:

            Διάφορες Τράπεζες πιέζουν και πετυχαίνουν μονομερείς ρυθμίσεις προκειμένου στην ουσία οι ίδιες να εμφανίσουν  ενήμερα δάνεια, αδιαφορώντας για την πραγματική δυνατότητα των υπερχρεωμένων πιστωτών να πληρώσουν.  Επιδιώκουν να επιτύχουν την εξαίρεση του συγκεκριμένου ποσού από την ρύθμιση προφασιζόμενοι ότι είναι καινούργια οφειλή (δεδομένου ότι με βάσει τον εν λόγω Νόμο, οφειλές που δημιουργήθηκαν το τελευταίο έτος δεν μπαίνουν στην ρύθμιση του Νόμου).

Βεβαίως τα Ειρηνοδικεία, που πλαισιώνονται από έγκριτους Δικαστές, εύκολα ξεπερνούν τις συγκεκριμένες αιτιάσεις, πλην όμως αυτές δημιουργούν σύγχυση στους υπερχρεωμένους την στιγμή της Δίκης.
           
Να σημειώσουμε επιπλέον ότι ο Νόμος 3869/2010 δεν εξετάζει τον λόγο για τον οποίο ένας πιστωτής πήρε κάποιο δάνειο (εκτός αν το πήρε με δόλο ή αδικοπραξία).
           
Ο Νόμος δεν έρχεται να τιμωρήσει έναν υπερχρεωμένο που έκανε μία πιθανόν λάθος επιλογή στην ζωή του, αλλά έρχεται να του σηκώσει το οικονομικό βάρος το οποίο αποδεδειγμένα δεν μπορεί να σηκώσει, προκειμένου αυτός να μπορέσει να λειτουργήσει σαν προσωπικότητα και σαν πολίτης.

Επιπλέον να επισημάνουμε την βαριά ευθύνη των Τραπεζών οι οποίες ενώ γνώριζαν και γνωρίζουν τις οικονομικές δυνατότητες και υποχρεώσεις των πελατών τους (μέσω της εταιρείας δικών τους συμφερόντων με την επωνυμία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ), παρόλαυτά έδιναν αφειδώς δάνεια, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

            Καλούμε λοιπόν τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε οτιδήποτε τους προτείνουν οι Τράπεζες και να ζυγίζουν πολύ καλά την όποια απόφαση πάρουν.

            Επιπλέον για μία ακόμη φορά καλούμε τις Τράπεζες να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και να δώσουν ρεαλιστικές λύσεις και όχι πρόσκαιρες και ανέφικτες να υλοποιηθούν, την δε Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τα μέτρα
που εξήγγειλε για τις ρυθμίσεις των  Τραπεζικών Δανείων , να αφουγκραστεί ουσιαστικά τις ανάγκες της κοινωνίας και να προβεί στην άμεση λήψη των μέτρων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πραγματική ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και την αποφυγή των κοινωνικών εντάσεων. να μην διαχωρίζει μισθωτούς από ελεύθερους επαγγελματίες ,γιατί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τα τραπεζικά δάνεια καταδεικνύουν  ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται περισσότερο για τη μέγιστη ικανοποίηση των συμφερόντων των τραπεζών, παρά για την ανακούφιση των δανειοληπτών.

Το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου , καλεί όλους τους δανειολήπτες να αισιοδοξούν και να ευελπιστούν και για την δική τους δικαίωση από τα Ειρηνοδικεία της Χώρας. και να είναι σίγουροι πως η Ελληνική Δικαιοσύνη στέκεται θεματοφύλακας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Για σωστή ενημέρωση (δωρεάν ) για τον Νόμο 3869/2010 οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου στα Γραφεία του Θ. Πασχίδη 52 Ιωάννινα, τηλ.2651065178, email: inpka.hp@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια: