Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Αεροπορικά ταξίδια

Αεροπορικά ταξίδια
«Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της αεροπορικής εταιρείας προς τους επιβάτες;»
Όταν ταξιδεύετε αεροπορικώς είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σας εξασφαλίζουν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά την ενημέρωσή σας, τις καθυστερήσεις, τις ακυρώσεις, τις υπεράριθμες κρατήσεις θέσεων ή τυχόν φθορά των αποσκευών σας. Οι κανονισμοί ισχύουν ακόμα και αν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι για τη διαταραχή στην εκτέλεση της πτήσης.
Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν για προγραμματισμένες πτήσεις στο εσωτερικό μιας χώρας της ΕΕ αλλά και για ναυλωμένες πτήσεις (τσάρτερ) από ή προς αεροδρόμιο εντός της ΕΕ. Για τις πτήσεις με προέλευση χώρα εκτός ΕΕ τα δικαιώματα αυτά ισχύουν μόνο για τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ.
Μεγάλες καθυστερήσεις
Αν περάσατε εγκαίρως από τον έλεγχο εισιτηρίων και υπάρχει σημαντική καθυστέρηση, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να σας προσφέρει κάποιο γεύμα και αναψυκτικό, κατάλυμα σε ξενοδοχείο αν χρειαστεί, και να φροντίσει για τις ανάγκες επικοινωνίας σας. Η αεροπορική εταιρεία υποχρεούται επίσης να σας δώσει μία γραπτή δήλωση με τα δικαιώματά σας ως επιβάτη.
Όταν η καθυστέρηση φθάνει ή ξεπερνά τις 5 ώρες, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να σας επιστρέψει τα χρήματα του εισιτηρίου, μόνο στην περίπτωση όμως που αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να πετάξετε έστω και καθυστερημένα. Χρηματική αποζημίωση για καθυστερήσεις δεν προβλέπεται.
Υπεράριθμες κρατήσεις θέσεων
Αν ο αριθμός των επιβατών που έχουν κάνει κράτηση ξεπερνά τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η αεροπορική εταιρεία οφείλει πρωτίστως να ρωτήσει αν υπάρχουν κάποιοι που ενδιαφέρονται να παραχωρήσουν τη θέση τους. Τότε και μόνο τότε η αεροπορική εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να αποκλείσει κάποιους επιβάτες από την πτήση. Σε αυτή την περίπτωση δεσμεύεται να σας προσφέρει οικονομική αποζημίωση. Δικαιούστε επίσης δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο, αν χρειαστεί, διευκολύνσεις για επικοινωνία σύμφωνα με τι επιθυμίες σας, καθώς και μία γραπτή δήλωση με τα δικαιώματά σας ως επιβάτη.
Ακύρωση
Αν ακυρωθεί η πτήση σας με ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας, αυτή οφείλει να σας αποδώσει το αντίτιμο του εισιτηρίου σας ή να σας προσφέρει εναλλακτικό τρόπο μετάβασης στον τελικό προορισμό σας. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και εφόσον η ακύρωση δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας για τους οποίους δεν ευθύνεται η αεροπορική εταιρεία, αυτή δεσμεύεται να σας καταβάλει χρηματική αποζημίωση. Δικαιούστε επίσης δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο, αν χρειαστεί, διευκολύνσεις για επικοινωνία σύμφωνα με τι επιθυμίες σας και μία γραπτή δήλωση με τα δικαιώματά σας ως επιβάτη.

Απώλεια αποσκευών
Μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή αποζημίωσης για καταστροφή, φθορά, απώλεια ή καθυστερημένη παράδοση των αποσκευών σας σε πτήση που πραγματοποιήσατε με εταιρεία της ΕΕ οπουδήποτε στον κόσμο.
Επίλυση διαφορών
Για να αποφεύγετε χρονοβόρες και πολυδάπανες δικαστικές διαμάχες, οι χώρες της ΕΕ έχουν συστήσει ανεξάρτητους εθνικούς φορείς που ασχολούνται με τη διευθέτηση τυχόν παραπόνων και διαφορών των επιβατών με τις αεροπορικές εταιρείες. Για την ονομασία και τη διεύθυνση της αρμόδιας αρχής, ή για λεπτομέρειες σχετικά με οργανισμούς που μπορούν να σας συμβουλεύσουν ή να σας βοηθήσουν με άλλα τυχόν προβλήματα (π.χ. απώλεια αποσκευών, τραυματισμούς ή θάνατο, και οργανωμένα ταξίδια), μπορείτε να καλέσετε χωρίς χρέωση το τηλέφωνο της Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11, ή να επικοινωνήσετε μαζί της ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου europedirect.europa.eu.
Για περισσότερες πληροφορίες – παράπονα ειδικά στον Ελληνικό χώρο, επικοινωνήσατε με το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ στο τηλ.2651065178 , e.mail.inpka.hp@gmail.comΔεν υπάρχουν σχόλια: