Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Ενημέρωση για τα τρόφιμα που εισάγονται από την Ιαπωνία


Αθήνα 4 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν στο πυρηνικό ατύχημα της
Φουκουσίμα στην Ιαπωνία στις 11.03.2011, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι
από τον Μάρτιο του 2011 συνεχίζονται κανονικά μέχρι σήμερα από την χώρα μας οι έλεγχοι
των εισαγόμενων τροφίμων και ζωοτροφών με προέλευση ή καταγωγή από την Ιαπωνία,
καθώς και από άλλες περιοχές που ενδέχεται να επηρεάστηκαν από το ανωτέρω πυρηνικό
ατύχημα. Έχουν διενεργηθεί κατά το στάδιο της εισαγωγής εκατοντάδες σχετικοί έλεγχοι σε
προϊόντα διαφόρων κατηγοριών με βάση την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
Από τους εν λόγω ραδιολογικούς ελέγχους δεν προέκυψε ουδεμία υπέρβαση
ορίων και το σύνολο των προϊόντων βρέθηκε συμμορφούμενο με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με τους ανωτέρω ελέγχους,
συνεργάζεται και με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
καθώς και με το Εργαστήριο Ραδιενέργειας – Περιβάλλοντος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ παράλληλα
βρίσκεται σε επαφή τόσο με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας όσο και με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα παρέχει σε τριμηνιαία πλέον βάση πληροφόρηση στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αρχικώς η εν λόγω ενημέρωση ήταν σε εβδομαδιαία βάση) ως προς
τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων.
Ενδεικτικά και μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2013 έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθοι
έλεγχοι κατά την εισαγωγή τροφίμων από την Ιαπωνία, καθώς και από άλλες περιοχές με
αναφορά στο πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2013
Τρόφιμο ή Ζωοτροφή Προέλευση
1 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
2 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
3 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
4 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
5 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
6 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
7 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
8 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
9 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
10 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
11 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
12 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
13 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
14 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
15 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
16 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
17 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
18 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
19 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
20 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
21 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
22 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
23 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
24 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
25 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
26 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
27 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
28 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
29 Γκοφρέτες ρυζιού Niigata
30 Γκοφρέτες ρυζιού Niigata
31 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
32 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
33 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
34 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
35 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
36 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
37 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
38 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
39 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
40 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
41 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
42 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
43 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
44 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
45 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
46 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
47 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
48 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
49 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
50 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
51 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
52 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
53 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
54 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
55 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
56 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
57 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
58 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
59 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
60 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
61 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
62 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
63 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
64 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
65 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
66 Φύκια σε υγρή μορφή (Chlorella) Fukuoka
67 Φύκια σε υγρή μορφή(Chlorella) Fukuoka
68 Γκοφρέτες ρυζιού Niigata
69 Ανάμικτες γκοφρέτες ρυζιού Osaka
70 Τόνος κονσέρβα Thailand
71 Χταπόδι κονσέρβα Thailand
72 Ζωοτροφή για κατοικίδια Canada
73 Ζωοτροφή για κατοικίδια Canada
74 Κατεψυγμένος σολομός Canada
75 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
76 Κατεψυγμένο φιλέτο γλώσσας China
77 Καλαμάρι κονσέρβα Thailand
78 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
79 Καλαμάρι κονσέρβα Thailand
80 Σκουμπρί κονσέρβα Thailand
81 Σκουμπρί κονσέρβα Thailand
82 Καβούρι κονσέρβα Thailand
83 Γαρίδες κονσέρβα Thailand
84 Θαλασσινά κονσέρβα Thailand
85 Κατεψυγμένα φιλέτα ψαριών China
86 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
87 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
88 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
89 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
90 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
91 Κατεψυγμένο φιλέτο γλώσσας China
92 Κατεψυγμένα φιλέτα ψαριών China
93 Κατεψυγμένο φιλέτο γλώσσας China
94 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
95 Ζωοτροφή για κατοικίδια China
96 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
97 Κατεψυγμένα φιλέτα ψαριών China
98 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
99 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
100 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
101 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
102 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
103 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
104 Κατεψυγμένο καλαμάρι Indonesia
105 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
106 Κατεψυγμένα φιλέτα ψαριών China
107 Ζωοτροφή για κατοικίδια Canada
108 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
109 Κατεψυγμένος τόνος ψητός Ecuador
110 Τόνος κονσέρβα Ecuador
111 Τόνος κονσέρβα Philippines
112 Τόνος κονσέρβα Thailand
113 Ζωοτροφή για κατοικίδια Canada
114 Ζωοτροφή για κατοικίδια Canada
115 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
116 Κατεψυγμένο καλαμάρι Thailand
117 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
118 Σκουμπρί κονσέρβα Thailand
119 Σκουμπρί κονσέρβα Thailand
120 Σκουμπρί κονσέρβα Thailand
121 Σκουμπρί κονσέρβα Thailand
122 Θαλασσινά κονσέρβα Thailand
123 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
124 Κατεψυγμένο καλαμάρι China
125 Κατεψυγμένο καλαμάρι USA
126 Κατεψυγμένα φιλέτα ψαριών China
127 Κατεψυγμένα κουκιά China
128 Κατεψυγμένα κουκιά China
129 Κατεψυγμένα κουκιά China
130 Ζωοτροφή για κατοικίδια China
131 Κατεψυγμένα φιλέτα ψαριών China
132 Κατεψυγμένο καλαμάρι China

Δεν υπάρχουν σχόλια: