Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Σύσταση του Συνήγορου του Καταναλωτή στις τράπεζες για τους πλειστηριασμούς-Να δέχονται άμεσα τις δηλώσεις


Σύσταση του Συνήγορου του Καταναλωτή στις τράπεζες για τους πλειστηριασμούς
 (Φωτογραφία:  Ευρωκίνηση )
Ad s by Google

Η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στη σύσταση αυτή, καθώς από καταγγελίες που έχει δεχθεί, προκύπτει ότι πολλές τράπεζες αρνούνται να παραλάβουν Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 των δανειοληπτών πελατών τους, στις οποίες αναγράφουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την αναστολή του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας τους, παρά το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση έχουν προθεσμία να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις έως την 31η Ιανουαρίου 2014, διαφορετικά αίρεται η απαγόρευση των πλειστηριασμών.

Έτσι, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας, απεύθυνε σήμερα, Δευτέρα, σύσταση προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να παρέμβει άμεσα στα μέλη της, με την υπόδειξη «να δέχονται αμελλητί τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις και να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4224/2013, προκειμένου οι δανειολήπτες να τυγχάνουν της προστασίας του εν λόγω άρθρου του Νόμου».

Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή, κοινοποίησε και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τη σχετική επιστολή, ώστε να προχωρήσει σε έλεγχο για διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της

www.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: