Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Θέµα: Ανάκληση αυτοκινήτων Opel τύπου AGILA για έλεγχο συστήµατος αερόσακων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα, 23 Ιουνίου 2014
Θέµα: Ανάκληση αυτοκινήτων Opel τύπου AGILA για έλεγχο συστήµατος αερόσακων

H Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η GM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., γενική
εισαγωγέας αυτοκινήτων OPEL στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού
Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων OPEL τύπου AGILA.
Η ανάκληση αφορά 1.222 οχήµατα, µοντέλα 2001 – 2004, εξοπλισµένα µε αερόσακο
οδηγού και συνοδηγού, στα οποία υπάρχει κίνδυνος, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, ο
αερόσακος οδηγού να µην λειτουργήσει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Συγκεκριµένα, σε τυχόν
εµπρόσθια σύγκρουση και στην περίπτωση όπου θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν και οι δύο
αερόσακοι, οδηγού και συνοδηγού, ενδέχεται ο αερόσακος του οδηγού να µην λειτουργήσει
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Στους ιδιοκτήτες των οχηµάτων, που εµπλέκονται στην ανάκληση, θα αποσταλεί σχετική
συστηµένη ενηµερωτική επιστολή, προκειµένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο
Εξουσιοδοτηµένο Συνεργείο του δικτύου OPEL, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προληπτικές
διορθωτικές εργασίες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Μέχρι να ξεκινήσει η διαθεσιµότητα
των απαιτούµενων ανταλλακτικών, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο αερόσακος
είναι µια συµπληρωµατική προστατευτική διάταξη και είναι εξαιρετικά σηµαντικό να δένουν την
ζώνη ασφαλείας κάθε φορά που οδηγούν το αυτοκίνητο.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ιδιοκτήτες µπορούν να επικοινωνούν µε
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας GM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 6164700.

Δεν υπάρχουν σχόλια: