Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Προστασία καταναλωτών-επιβατών ΤΑΧΙ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία: Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Θέμα: Προστασία καταναλωτών-επιβατών ΤΑΧΙ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
Υποδομών και Δικτύων ενημερώνει τους καταναλωτές για τα εξής:

 Εφιστούμε την προσοχή στο επιβατικό κοινό - -χρήστες ΤΑΧΙ, σχετικά με
<<εναλλακτικές>> υπηρεσίες ΤΑΧΙ μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων που
προβάλλονται στον τύπο το τελευταίο διάστημα.
 Σύμφωνα με το νόμο, υπηρεσίες ΤΑΧΙ – μεταφοράς επιβατών, παρέχουν μόνο οι οδηγοί
που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις , είναι κάτοχοι των ειδικών αδειών1
και
διαθέτουν/οδηγούν κατάλληλα οχήματα ΤΑΧΙ, με πιστοποιημένα ταξίμετρα, παρέχοντας
στους καταναλωτές εχέγγυα για την ασφάλειά τους και για το επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
 Επισημαίνουμε ότι για τα ΤΑΧΙ δεν επιτρέπεται άλλος τρόπος υπολογισμού του κομίστρου
εντός πόλεως, πλην της χρήσης νομίμως πιστοποιημένου ταξιμέτρου και του νομίμως
καθορισμένου κομίστρου.
 Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι καταναλωτές να απαιτούν τη χρήση του ταξιμέτρου
καθ΄ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους.
 Επιπλέον να ζητούν και να λαμβάνουν πάντα τη σχετική απόδειξη είσπραξης για το
καταβληθέν από αυτούς ποσό.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση στο τιμολόγιο
του ταξί, εκτός από το επικόμιστρο που ορίζει ο νόμος. Συνεπώς καμία προσφορά, για
μειωμένο ή αυξημένο κόμιστρο δεν είναι νόμιμη αφού δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου
ανταγωνισμού από όπου κι αν προέρχεται, είτε από φυσικό πρόσωπο, είτε από ραδιοταξί,
είτε από υπηρεσίες κλήσης ταξί μέσω τηλεφώνου ή ίντερνετ. Αυτονόητο είναι ότι
απαγορεύεται η πολλαπλή μίσθωση.


1 Προϋποθέσεις έκδοσης ειδικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ΤΑΞΙ: www.yme.gr/index.php?tid=364


Επειδή επιπλέον έχουμε γίνει δέκτες καταγγελιών για παράνομη μεσολάβηση στη μίσθωση
ΤΑΧΙ από διαδικτυακές επιχειρήσεις, αμφιβόλου νομιμότητας, χωρίς φυσική και φορολογική
παρουσία στην Ελλάδα, καλούμε τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να
χρησιμοποιούν μόνο αδειούχους κατόχους ΤΑΧΙ και νόμιμες υπηρεσίες κλήσης ΤΑΧΙ και να
καταγγέλλουν στις αρχές κάθε παράβαση που έρχεται σε γνώση τους

Δεν υπάρχουν σχόλια: