Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Toyota
Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων-μοντέλων Yaris Diesel, Auris Diesel, Corolla Diesel και iQ Diesel εκτελεί η Toyota Ελλάς.
Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, o προληπτικός έλεγχος αφορά σε 8.265 οχήματα, παραγωγής από 27 Απριλίου 2008 έως 20 Νοεμβρίου 2014, στα οποία λόγω ανεπαρκούς ροής αέρα στο σύστημα εισαγωγής υπό ορισμένες συνθήκες είναι πιθανό λάδι προερχόμενο από την τσιμούχα του υπερσυμπιεστή και/ή από το σύστημα ανακύκλωσης των αναθυμιάσεων του κάρτερ (positive Crankcase Ventilation, PCV) να συσσωρευτεί στον εναλλάκτη θερμότητας (intercooler).
Υπό συγκεκριμένες συνθήκες οδήγησης, το συσσωρευμένο λάδι είναι πιθανό να εισέλθει στον θάλαμο καύσης προκαλώντας ανώμαλη καύση ή/και υδραυλική συμπίεση. Η υπερβολική δύναμη που θα ασκηθεί στο πιστόνι και στην μπιέλα σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να προκαλέσει μηχανική ζημία και να αυξήσει τον κίνδυνο ανάφλεξης στον χώρο του κινητήρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει o σχετικός έλεγχος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς - Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808000 (ώρες λειτουργίας από 09.00 έως 17.00).


/www.zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: