Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Πρόγραµµα ελέγχου αυτοκινήτων VW Polo για αντικατάσταση του εγκεφάλου αερόσακου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ


∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηµεροµηνία: Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Θέµα: Πρόγραµµα ελέγχου αυτοκινήτων VW Polo για αντικατάσταση του εγκεφάλου

αερόσακου
H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία KOSMOCAR A.E.,

Γενικός Εισαγωγέας αυτοκινήτων Volkswagen στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα

Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα

ελέγχου αυτοκινήτων VW Polo.

Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά σε 192 οχήµατα, χρονικού µοντέλου (model year)

2015, στα οποία υπάρχει το ενδεχόµενο να δηµιουργηθούν λανθασµένα σήµατα στην

ηλεκτρονική µονάδα διαχείρισης των αερόσακων λόγω σφάλµατος στην κατασκευή του

εσωτερικού αισθητήρα επιτάχυνσης. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ενεργοποίηση της

προειδοποιητικής λυχνίας ελέγχου στον Πίνακα Οργάνων. Ωστόσο δεν µπορεί να αποκλειστεί

πλήρως η περίπτωση να υπάρξει ακούσια ενεργοποίηση αερόσακου χωρίς να έχει προηγηθεί

προειδοποίηση.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε

το ανωτέρω θέµα.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενηµέρωσης των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχηµάτων,

µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους

Συνεργάτες Service Volkswagen της εταιρείας KOSMOCAR A.E. για να γίνουν οι απαραίτητες

διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι Καταναλωτές παρακαλούνται όπως

επικοινωνήσουν µε την «Εξυπηρέτηση Πελατών Volkswagen» στο τηλέφωνο 210 9981100.

Δεν υπάρχουν σχόλια: