Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία (TTIP) και Καταναλωτές.Γνωρίστε περισσότερα για την Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία (TTIP) και πως αυτή μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας!

Δείτε πληροφορίες στο http://bit.ly/1tVwFZF

Δεν υπάρχουν σχόλια: