Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Υπεγράφη η αγορανομική διάταξη για τις τιμ


Υπεγράφη η αγορανομική διάταξη για τις τιμές των υγρών καυσίμων

Τις υποχρεώσεις των κατόχων αδειών λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων, σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια, αλλά και μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.fuelprices.gr, καθορίζει νέα αγορανομική διάταξη, την οποία υπέγραψε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη.

Ειδικότερα, η αγορανομική διάταξη 5/2010 τροποποιεί το άρθρο 82 της Α.Δ. 07/2009, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των κατόχων αδείας πρατηρίων υγρών καυσίμων, με την οποία τροποποιούνται και προστίθενται διατάξεις αναφορικά με: α)την τήρηση των πινακίδων ενημέρωσης των καταναλωτών και β) τη γνωστοποίηση των λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων.

Απαγόρευση στις «ειδικές προσφορές» και τις διπλές πινακίδες

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο, η Α.Δ. βάζει «φρένο» σε παραπλανητικές προωθητικές ενέργειες στα πρατήρια καυσίμων, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την ανάρτηση διπλών πινακίδων με διαφορετικές τιμές.

«Απαγορεύεται η ύπαρξη άλλης πινακίδας στην οποία θα αναγράφονται για οποιοδήποτε λόγο διαφορετικές τιμές λιανικής πώλησης των ειδών υγρών καυσίμων. Οποιαδήποτε πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια, με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων, θα γνωστοποιείται με ανεξάρτητη πινακίδα με περιγραφή της παροχής χωρίς αποτίμηση» ορίζεται στη Διάταξη.

Τα πρόστιμα

Τέλος, με απόφαση της υπουργού, το ύψος του επιβαλλομένου χρηματικού προστίμου για τους παραβάτες του άρθρου 82, καθορίζεται ως εξής:

1. Χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, για μη καταχώριση των στοιχείων του πρατηρίου (Επωνυμία ,Δ/νση κ.τ.λ), στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr.

2. Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε είδος υγρού καυσίμου, για μη καταχώρηση οποιασδήποτε αλλαγής της/ων τιμής/ων λιανικής πώλησης στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr.

3. Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, για μη αναγραφή κατά την προβλεπομένη σειρά στην αναρτημένη πινακίδα των ειδών υγρών καυσίμων.

4. Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, για ύπαρξη και αναγραφή σε άλλη/ες πινακίδα/ες διαφορετικών τιμών λιανικής πώλησης των ειδών των υγρών καυσίμων.

Πέραν των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων, επιβάλλονται και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 15 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα.


zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: