Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Ανακλήσεις μοτοσικλετών BMW

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010
Δελτίο Τύπου
Ανακλήσεις μοτοσικλετών BMW
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία BMW HELLAS
AE, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί τα κάτωθι
προγράμματα ανακλήσεων μοτοσικλετών BMW:
1. Ανάκληση 830 μοτοσικλετών, μοντέλα F 650GS και F800GS, με ημερομηνία
παραγωγής από Νοέμβριο 2007 έως Μάιο 2008 και από Σεπτέμβριο 2008 έως
Μάρτιο 2009, στα οποία υπάρχει πιθανότητα θραύσης της αλυσίδας μετάδοσης
κίνησης.
2. Ανάκληση 114 μοτοσικλετών, μοντέλα F800R, K1300S, K1300R και K1300GT,
με ημερομηνία παραγωγής ανά μοντέλο:
F800R: 03/2009 – 06/2009
K1300S: 10/2008 – 06/2009
K1300R: 10/2008 – 06/2009
K1300GT: 11/2008 – 06/2009
Στα επηρεαζόμενα οχήματα υπάρχει πιθανότητα δυσλειτουργίας διακοπτών
πολλαπλών λειτουργιών.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί σε παγκόσμιο επίπεδο καμία περίπτωση
ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα ανωτέρω θέματα.
Η BMW HELLAS AE θα ενημερώσει τους κατόχους των συγκεκριμένων
μοτοσικλετών, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς
καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν με το επίσημο δίκτυο εμπόρων της BMW HELLAS AE.

Δεν υπάρχουν σχόλια: