Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

Περισσότερα δικαιώματα για τους επιβάτες στην ακτοπλοΐα .!

Οι επιβάτες των πλοίων θα απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα από το 2012, μετά από την έγκριση του σχετικού κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη (6.07.10). Οι νέοι κανόνες προβλέπουν την αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης, καθώς και τη δωρεάν παροχή βοήθειας στα άτομα με αναπηρία. Το ΕΚ ασκεί πιέσεις για την παροχή αντίστοιχων δικαιωμάτων στους επιβάτες των λεωφορείων και των πούλμαν, αλλά το θέμα θα πρέπει πρώτα να τεθεί υπό διαπραγμάτευση με τα κράτη μέλη. Καθυστερήσεις ή ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, σε περίπτωση που ένα τακτικό δρομολόγιο επιβατικού πλοίου ή ferry boat ακυρωθεί ή καθυστερήσει πάνω από 90 λεπτά, οι επιβάτες θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν άλλα δρομολόγια (ώστε να φτάσουν νωρίτερα στον προορισμό τους), είτε να αποζημιωθούν το κόστος του εισιτηρίου τους και να μην ταξιδέψουν (ή διαφορετικά να επιστρέψουν στο λιμάνι από όπου ξεκίνησαν με έξοδα της ναυτιλιακής εταιρίας). Οι κανόνες αυτοί δεν θα ισχύουν σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω των καιρικών συνθηκών ή άλλων αιτίων πέρα από των έλεγχο της εταιρίας. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται γεύμα στους επιβάτες, όπου αυτό είναι δυνατόν. Ανεξαρτήτως του αν θα επιλέξουν να ταξιδέψουν ή όχι, οι επιβάτες θα δικαιούνται αποζημίωση ύψους 25% του εισιτηρίου τους στις εξής περιπτώσεις: • για ταξίδια προγραμματισμένης διάρκειας έως και 4 ωρών που καθυστερούν τουλάχιστον 1 ώρα, • για ταξίδια προγραμματισμένης διάρκειας 4-8 ωρών που καθυστερούν τουλάχιστον 2 ώρες, • για ταξίδια προγραμματισμένης διάρκειας 8-24 ωρών που καθυστερούν τουλάχιστον 3 ώρες, • για ταξίδια προγραμματισμένης διάρκειας 24 ωρών και άνω που καθυστερούν τουλάχιστον 6 ώρες. Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο των ελάχιστων ορίων, οι επιβάτες θα δικαιούνται αποζημίωση που ισούται με το 50% του κόστους του εισιτηρίου τους. Η αποζημίωση θα πρέπει να καταβάλλεται σε μετρητά σε περίπτωση που το ζητά ο επιβάτης. Επιπλέον, εάν οι επιβάτες υποχρεωθούν λόγω της καθυστέρησης να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, η εταιρία θα πρέπει να καταβάλει έως και 80 ευρώ για κάθε διανυκτέρευση (για έως και 3 διανυκτερεύσεις). Δικαιώματα των επιβατών με κινητικά προβλήματα Σύμφωνα με τον κανονισμό, η αναπηρία δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος για την απαγόρευση επιβίβασης. Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν βοήθεια στα λιμάνια στα άτομα με αναπηρία, με την προϋπόθεση ότι η εταιρία θα έχει ειδοποιηθεί κατά την κράτηση του εισιτηρίου είτε τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την επιβίβαση. Το ίδιο θα ισχύει και για τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων. Οι κανόνες αυτοί θα τεθούν σε ισχύ το 2012. Όλα τα επιβατικά πλοία 12 επιβατών και άνω θα υπόκεινται στους κανονισμούς αυτούς, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως στις περιπτώσεις εκδρομών ή επισκέψεων σε αξιοθέατα. Οι επιβάτες των πλοίων θα έχουν περισσότερα δικαιώματα από όσα ισχύουν προς το παρόν για τους επιβάτες των αεροπλάνων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς δεν προβλέπεται αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεων στις πτήσεις (αλλά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης). Μετακινήσεις με λεωφορεία: Διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη Το ΕΚ υιοθέτησε επίσης τροποποιήσεις σε σχέδιο κανονισμού που ορίζει τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, όπως την επιστροφή του κόστους του εισιτηρίου ή την τροποποίηση του δρομολογίου σε περίπτωση καθυστέρησης στην αναχώρηση μεγαλύτερης των 2 ωρών, καθώς και αποζημίωση ύψους έως και 1800 ευρώ σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης των αποσκευών. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, σε περίπτωση θανάτου ενός επιβάτη κατά τη διάρκεια ατυχήματος, δεν θα πρέπει να τεθεί όριο στο ύψος της αποζημίωσης. Επιμένουν επίσης στην παροχή δωρεάν βοήθειας ή την καταβολή αποζημίωσης, εφόσον βλάβη στο λεωφορείο καθυστερήσει την άφιξη στον τελικό προορισμό. Υποστηρίζουν, τέλος, ότι θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν βοήθεια στους επιβάτες με αναπηρία. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν την εφαρμογή του κανονισμού όχι μόνο στα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, αλλά και στις τοπικές συγκοινωνίες. Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, και είναι πιθανή η διαδικασία συνδιαλλαγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: