Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Έλεγχοι της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στις διαφημίσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταλυκειακή εκπαίδευση και επιβολή προστίμων για τους παραβάτες

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010 Θέμα: Έλεγχοι της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στις διαφημίσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταλυκειακή εκπαίδευση και επιβολή προστίμων για τους παραβάτες Τις τελευταίες ημέρες, με την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου, παρατηρείται έξαρση στις διαφημίσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για την προσέλκυση νέων σπουδαστών. Συχνά, οι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούν στην επικοινωνία τους με τους καταναλωτές αναφορές σε ποιοτικά χαρακτηριστικά της νομικής μορφής τους, των υπηρεσιών που παρέχουν ή των πτυχίων που απονέμουν, τα οποία συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ενδέχεται να οδηγούν τους καταναλωτές σε λήψη απόφασης συναλλαγής με τα παραπάνω εκπαιδευτήρια, την οποία, αν γνώριζαν τα πραγματικά περιστατικά, ίσως να μην λάμβαναν. Ειδικότερα, ορισμένα εκπαιδευτήρια χρησιμοποιούν τον όρο «Πανεπιστήμιο» ή “University”, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια. Άλλα εκπαιδευτήρια χρησιμοποιούν τον όρο «Κολέγιο», μολονότι στην πραγματικότητα δεν συμπεριλαμβάνονται στην παλαιά λίστα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τα αδειοδοτημένα Κολέγια, ούτε στη νέα με τα αδειοδοτημένα πλέον Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Η χρήση των λέξεων «Πανεπιστήμιο» ή «Κολέγιο», υπό τις συνθήκες αυτές, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση του κοινού ως προς το επίπεδο και την ακαδημαϊκή αναγνώριση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι παραπάνω επιχειρήσεις. Ενόψει των παραπάνω, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, Δημήτρη Σπυράκου, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 ευρώ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2251/1994 που απαγορεύουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, σε επιχείρηση (“Hellenic American University”) που χρησιμοποιεί στις διαφημιστικές της ανακοινώσεις τον όρο «University», χωρίς να είναι Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Συγχρόνως, έχουν κινηθεί και είναι σε εξέλιξη οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες για τον έλεγχο διαφημιστικών καταχωρίσεων και εμπορικών πρακτικών και άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών μεταλυκειακής εκπαίδευσης και χρησιμοποιούν παράνομα τους προσδιοριστικούς τίτλους «Πανεπιστήμιο» ή «Κολέγιο» στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή καλλιεργούν ανακριβείς εντυπώσεις για το επίπεδο και την ακαδημαϊκή αναγνώριση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν. Ορισμένα δε κέντρα ανακοίνωσαν ήδη στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή την απόσυρση του επίμαχου διαφημιστικού υλικού. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εφιστά την προσοχή των καταναλωτών ότι σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3848/2010: · τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που φέρουν νομίμως τον χαρακτηρισμό «Κολέγιο» μετονομάζονται σε «Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» (ΚΕ.ΜΕ.). · τα ΚΕ.ΜΕ. οφείλουν να έχουν λάβει άδεια λειτουργίας υπό το ισχύον καθεστώς και υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τον τίτλο «Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης». · Απαγορεύεται στα ΚΕ.ΜΕ. να χαρακτηρίζονται Πανεπιστήμιο, Σχολή, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη προσωνυμία, η οποία δύναται να παραπλανήσει ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες. · Δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου «Πανεπιστήμιο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα. Μόνο οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΚΕ.ΜΕ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης επιτρέπεται να φέρουν τον χαρακτηρισμό «ΚΕ.ΜΕ.» στο συγκεκριμένο χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος, τόνισε ότι «οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε όλες εκείνες τις εμπορικές πρακτικές αποσιώπησης ή παραπλανητικής παρουσίασης κρίσιμων στοιχείων, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των καταναλωτών αναφορικά με την επιλογή συγκεκριμένου εκπαιδευτηρίου». Σχετικές καταγγελίες και αναφορές μπορούν να γίνονται από τους καταναλωτές στην τηλεφωνική γραμμή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή 1520.

Δεν υπάρχουν σχόλια: