Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Συγκριτικές δοκιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.), εκτιμώντας την ανάγκη σφαιρικής και αντικειμενικής πληροφόρησης των καταναλωτών, που απορρέει από τη μεγάλη προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στην αγορά, αποφάσισαν να συνεργαστούν και να συντονίσουν τη δράση τους για τη δημιουργία και λειτουργία στο πλαίσιο του ΕΛΟΤ ενός τομέα συγκριτικών δοκιμών προϊόντων και υπηρεσιών. Πληροφορούμενοι τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών, οι καταναλωτές θα έχουν μία σημαντική βοήθεια να κρίνουν ποιες υπηρεσίες ή προϊόντα από αυτά που προσφέρονται στην αγορά ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις τους.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10371.pdf)Δελτίο τύπου της 25-11-2010[ ]57 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10372.pdf)Συγκριτικές Δοκιμές Προϊόντων/Υπηρεσιών – Το παράδειγμα της Γερμανίας (STIFTUNG [ ]99 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10373.pdf)Συγκριτικές Δοκιμές Προϊόντων/Υπηρεσιών – Το παράδειγμα του Βελγίου (Test-achats[ ]116 Kb

Δεν υπάρχουν σχόλια: