Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Διασυνοριακή περίθαλψη ασθενών

Τα δικαιώματα των ασθενών στη «διασυνοριακή περίθαλψη» μεταξύ κρατών-μελών συζητούνται εδώ και χρόνια, αλλά μόλις τώρα το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωκοινοβούλιο καταλήγουν σε συμφωνία και νομοθετούν.


Το νομοθετικό σχέδιο προβλέπει σαφείς και αυστηρές προϋποθέσεις για το πώς και πού καλύπτεται η υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνει ένας υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. σε άλλο κράτος-μέλος. Περιλαμβάνει όμως και αυστηρούς περιορισμούς για να αποφευχθούν καταχρήσεις που θα επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Για παράδειγμα, προβλέπει την προέγκριση της ιατρικής δαπάνης στη χώρα διαμονής του ενδιαφερόμενου, πριν εκείνος προχωρήσει στην απαραίτητη θεραπεία. Οι εθνικές αρχές μπορούν να αρνηθούν την κάλυψη της δαπάνης, θα πρέπει όμως να δικαιολογούν την άρνησή τους με βάση έναν προκαθορισμένο κατάλογο πιθανών λόγων που αφορούν στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος ή και στην υγεία του ασθενούς. 

Μετά την αποδοχή της νέας νομοθεσίας από την Ολομέλεια απομένει η -τυπική, πλέον- έγκριση του Συμβουλίου Υπουργών και η ενσωμάτωση του κειμένου στην εθνική νομοθεσία των κρατών-μελών μέσα στα επόμενα δυόμισι χρόνια.Γιάννης Παπαδημητρίου, Στρασβούργο
Υπευθ.σύνταξης: Μαρία Ρηγούτσου
Πηγή : http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6409916,00.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: