Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Καμία συμφωνία για τα κλωνοποιημένα τρόφιμα.

Παρόλο που το 80% των καταναλωτών θέλει να μάθει αν τα κλωνοποιημένα ζώα καταλήγουν στο πιάτο τους, τα όργανα της ΕΕ δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν νέο νόμο για τα νέα τρόφιμα.


     

Δεν υπάρχουν σχόλια: