Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει τη χρήση καδμίου σε κοσμήματα, ράβδους συγκόλλησης και κάθε είδους πλαστικά.Από τον Δεκέμβριο του 2011 θα απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) η χρήση καδμίου σε κοσμήματα, πλαστικά προϊόντα και ράβδους συγκόλλησης. Σε ορισμένα κοσμήματα, ιδίως εισαγόμενες απομιμήσεις κοσμημάτων, ανιχνεύονται υψηλά επίπεδα καδμίου, το οποίο είναι επικίνδυνη ουσία. Οι καταναλωτές, και μεταξύ αυτών τα παιδιά, διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης στο κάδμιο μέσω της επαφής των αντικειμένων που το περιέχουν με το δέρμα τους ή όταν γλείφουν τα αντικείμενα αυτά. Η νέα νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση καδμίου σε όλα τα είδη κοσμημάτων, εκτός από τις αντίκες. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει επίσης το κάδμιο που περιέχεται σε κάθε είδους πλαστικά προϊόντα, καθώς και στις ράβδους συγκόλλησης που χρησιμοποιούνται για τη συνένωση ανόμοιων υλικών, δεδομένου ότι οι αναθυμιάσεις από τη διεργασία αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνες όταν εισπνέονται.
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε τα εξής: «Πρόκειται για θετική εξέλιξη, όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για τη βιομηχανία, η οποία έχει ήδη αναπτύξει εναλλακτικές λύσεις αντί της συγκεκριμένης ουσίας. Αποδεικνύεται επίσης, για πολλοστή φορά, ο βασικός ρόλος του REACH στη διασφάλιση αυστηρών προτύπων υγειονομικής ασφάλειας.»
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, Janez Potočnik, δήλωσε τα εξής: «Με την απαγόρευση της χρήσης καδμίου στα κοσμήματα θα προστατευθούν οι καταναλωτές, ιδίως τα παιδιά. Η απαγόρευση αυτή είναι εξίσου επωφελής για το περιβάλλον, δεδομένου ότι η απαλλαγή των πλαστικών από το κάδμιο θα συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης. Το μέτρο ενθαρρύνει την ανακύκλωση των απορριμμάτων PVC, η οποία αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων.»
Η απαγόρευση διασφαλίζει την καλύτερη προστασία των καταναλωτών της ΕΕ από την έκθεση στο κάδμιο και θα περιορίσει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από την ουσία αυτή, θα θεσπιστεί δε ως τροποποίηση του κανονισμού REACH.
Η νέα νομοθετική πράξη απαγορεύει τη χρήση καδμίου σε όλα τα πλαστικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει την ανάκτηση του PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) από τα απορρίμματα με σκοπό τη χρησιμοποίησή του σε ορισμένα δομικά προϊόντα. Δεδομένου ότι το PVC είναι υλικό αξίας που μπορεί να ανακτηθεί αρκετές φορές, η νέα νομοθετική πράξη επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου PVC που περιέχει χαμηλά επίπεδα καδμίου σε περιορισμένο αριθμό δομικών προϊόντων, χωρίς κίνδυνο για τους πολίτες ούτε για το περιβάλλον. Για την πλήρη ενημέρωση των αγοραστών, τα δομικά προϊόντα που θα κατασκευάζονται από το εν λόγω ανακτημένο PVC θα διατίθενται στην αγορά με ειδικό λογότυπο.

Κάδμιο περιέχουν και οι ράβδοι συγκόλλησης που χρησιμοποιούνται για τη συνένωση ανόμοιων υλικών σε ειδικές εφαρμογές, όπως η κατασκευή μικρογραφιών σιδηροδρομικών ατμομηχανών από μοντελιστές. Οι αναθυμιάσεις από τη διεργασία συγκόλλησης είναι εξαιρετικά επικίνδυνες όταν εισπνέονται. Η χρήση των συγκεκριμένων υλικών συγκόλλησης θα απαγορεύεται, με εξαίρεση πολύ εξειδικευμένες επαγγελματικές εφαρμογές.
Ιστορικό
Το κάδμιο είναι ουσία καρκινογόνος και τοξική για το υδάτινο περιβάλλον. Το 1988 το Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε να εφαρμοστεί πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από κάδμιο. Η ουσία αυτή χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως χρωστική ή σταθεροποιητής σε ορισμένα πλαστικά αντικείμενα. Το 1992 απαγορεύθηκε η χρήση καδμίου σε ορισμένα πλαστικά αντικείμενα στην ΕΕ, εξαιρουμένου όμως του σκληρού PVC, επειδή την εποχή εκείνη δεν κυκλοφορούσαν στην αγορά υποκατάστατα. Δεδομένου ότι υπάρχουν πλέον υποκατάστατα, η ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC αποφάσισε να εξαλείψει σταδιακά το κάδμιο από όλα τα προϊόντα PVC, στο πλαίσιο του προγράμματος Vinyl 2010 (Βινύλιο 2010). Η χρήση καδμίου σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές και ηλεκτρονικά είδη υπόκειται σε περιορισμούς από το 2004. Η νέα απαγόρευση θα συμπεριληφθεί στον πίνακα του παραρτήματος XVII του κανονισμού REACH (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων).
Περισσότερες πληροφορίες:
Για το REACH και τους περιορισμούς:
Για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πιθανής επικαιροποίησης των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στην εμπορία και χρήση καδμίου:

Πηγή : http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20110520_himika_el.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: