Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Συνήθεις ερωτήσεις-απαντήσεις για το στέλεχος Escherichia coli (STEC) που παράγει την τοξίνη Shiga


Σύντομη Περιγραφή:
Συνήθεις ερωτήσεις-απαντήσεις για το στέλεχος Escherichia coli (STEC) που παράγει την τοξίνη Shiga

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο για περισσότερες λεπτομέρειες.Αρχείο 1:
Δημοσιεύτηκε: 05/07/2011


Δεν υπάρχουν σχόλια: