Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Μάλτα Αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών για ηλικιωμένους .

Μάλτα


Παρά την οικονομική κρίση, οι αρχές της Μάλτας βελτιώνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ηλικιωμένους. Διεξάγουν επίσης έρευνα σχετικά με τις ανάγκες και τη φροντίδα των ηλικιωμένων, στην οποία μετέχουν περισσότεροι από 9.000 άτομα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν την κυβέρνηση να σχεδιάσει τις μελλοντικές της πολιτικές στον τομέα αυτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: