Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Αύξηση 2 ευρώ στο οικογενειακό καλάθι

Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού νοικοκυριού τον Φεβρουαριο-2013 κόστισε 2269,61 ευρώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο-12,που κόστιζε 2268,04 ευρώ, έχουμε μία αύξηση 2 ευρώ

 Όπως προκύπτει και από τον πίνακα που επισυνάπτουμε την μεγαλύτερη αύξησηπαρουσίασανα)9% της ομάδας στέγαση- β) 2% της ομάδας ένδυση-υπόδηση
                  την μεγαλύτερη μείωση: υγεία 4% , παιδεία 4%
       
               ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- 2013
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
    
2013/022012/02Διαφορά
%
 Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά       363,78    
363,57
        0,21  
0%
 2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός         87,23    
86,37
        0,86  
1%
 3 Ένδυση και υπόδηση       135,49    
133,26
        2,23  
2%
 4 Στέγαση       334,95    
307,24
      27,71  
9%
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες       139,09    
144,10
-       5,01  
-3%
Υγεία       136,46    
142,50
-       6,04  
-4%
7 Μεταφορές       358,19    
358,22
-       0,03  
0%
 8 Επικοινωνίες         92,53    
97,47
-       4,94  
-5%
 9 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες         99,25    
101,96
-       2,71  
-3%
Εκπαίδευση         62,97    
65,57
-       2,60  
-4%
 11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια       242,05    
245,11
-       3,06  
-1%
 12 ?λλα αγαθά και υπηρεσίες       221,90    
227,10
-       5,20  
-2%
ΣΥΝΟΛΟ    2.269,61    
2268,04
        1,57  
0%
  
                         

Δεν υπάρχουν σχόλια: