Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Ενημέρωση καταναλωτών σχετικά με θέματα ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ημερομηνία: Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 
Θέμα: Ενημέρωση καταναλωτών σχετικά με θέματα ρύθμισης οφειλών 
υπερχρεωμένων νοικοκυριών 
H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στα πλαίσια της προστασίας του 
καταναλωτικού κοινού, διενεργώντας ελέγχους, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν
καταγγελιών, έχει εντοπίσει παράνομες και παραπλανητικές πρακτικές
μεμονωμένων ατόμων ή οργανωμένων ομάδων (σωματεία κλπ), οι οποίοι
δραστηριοποιούνται κυρίως μέσω διαδικτυακών φόρουμ ενημέρωσης (internet
forums – blogs) και κοινωνικών δικτύων (social media: facebook, twitter κλπ),
αυτοαποκαλούμενοι «διαμεσολαβητές» ρύθμισης χρεών.
Συγκεκριμένα, διατείνονται ότι παρέχουν πληροφορίες και λύσεις για
ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καθώς και για τις διαδικασίες του
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.
Η ΓΓΚ διερευνά άμεσα όλα τα ανωτέρω, προκειμένου να προστατεύσει
τους καταναλωτές και να αποτρέψει τέτοιες συμπεριφορές.
Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες, η ΓΓΚ καλεί τους καταναλωτές να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί προς όλους αυτούς οι οποίοι
τους προσεγγίζουν και οι οποίοι, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος,
παρέχουν ελλιπή ή ψευδή ενημέρωση και παραπλανώντας τους σχετικά με την
έκβαση της υπόθεσής τους, υπόσχονται «εγγυημένα αποτελέσματα» και διαγραφές
χρεών.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή καλεί τους δανειολήπτες προτού
καταβάλουν οποιαδήποτε αμοιβή προς τρίτους, που να αφορά στην εκπροσώπηση
τους και στη διεκπεραίωση της ρύθμισης οφειλών τους, να ενημερώνονται από την
ιστοσελίδα της (www.efpolis.gr), το Συνήγορο του Καταναλωτή και τις Ενώσεις
Καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της ΓΓΚ
(http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=startdown&id=185), για τα δικαιώματά τους και τις δυνατότητες που τους παρέχει το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο.Περαιτέρω, για καταγγελίες σχετικά με τις ανωτέρω παράνομες και
παραπλανητικές συμπεριφορές, καλούνται οι καταναλωτές να υποβάλλουν τις
καταγγελίες μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΚ (http://www.1520.gov.gr/ypovolikataggelias), 24 ώρες/24ωρο, είτε να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή
1520 με αστική χρέωση κατά τις ώρες 9.00-15.00. Δεν υπάρχουν σχόλια: