Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Kλείσιμο επιχειρήσεων που παρείχαν υπηρεσίες αισθητικής


Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει υποβληθεί σημαντικός αριθμός
καταγγελιών σχετικά με το κλείσιμο επιχειρήσεων που παρείχαν στους
καταναλωτές υπηρεσίες αισθητικής και προσωπικής φροντίδας. Οι επιχειρήσεις
αυτές έκλεισαν αιφνίδια και οριστικά ενώ είχαν προπληρωθεί και για υπηρεσίες τις
οποίες τελικά δεν παρείχαν.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ενημερώνει τους καταναλωτές που έχουν
προπληρώσει με πιστωτική κάρτα ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν στην τράπεζα
μόνο το κόστος των υπηρεσιών που τους έχουν παρασχεθεί και μέχρι το χρόνο
που υπήρχε η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών αυτών (Υ.Α Ζ1-1262/2007,
άρθρο 4 παρ.3 ΦΕΚ 2122/Β/31.10.2007).

Επομένως καλούνται οι καταναλωτές να απευθυνθούν άμεσα στην τράπεζα που
έχει εκδώσει την πιστωτική τους κάρτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: