Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Αρχη Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή :http://enomenoiblogers.blogspot.com/2010/12/blog-post_3463.html
The European Union is based on the respect for fundamental rights. Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union expressly recognises the fundamental right to the protection of personal data.
In order to remove potential obstacles to the flows of Personal Data and to ensure a high level of protection within the EU, data protection legislation has been harmonised.
The Commission also engages in dialogue with non-EU/EEA countries so as to achieve a high level of protection of individuals when exporting personal data to those countries. It also initiates studies on the development at European and international level on the state of data protection and negotiates international agreements to safeguard the rights of individuals where their personal data are transferred (shared) to (with) third countries for law enforcement purposes, such as the fight against terrorism and serious crime.
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm
EΔΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Το θέμα της ασφαλούς επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων ρυθμίζεται από το άρθρο 10 του ν. 2472/1997. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και μόνον κατ’ εντολή του.

 • οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από:
  • τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή,
  • τυχαία απώλεια,
  • αλλοίωση,
  • απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και
  • κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 • σύμφωνα με το νόμο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας   δηλαδη παραδειγμα αυτος που συλλεγει πληροφοριες απο μια  σελιδα,οφείλει να μας ενημερώσει για:
  • την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του
  • τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγει
  • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων
  • τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ασκήσουμε το δικαίωμα πρόσβασης
   προς τους χρήστες των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ενδεικτικά συνίσταται να: 
  • Σέβονται την ιδιωτικότητα των άλλων και να μην δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς την συγκατάθεση τους.
  •  http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,32920&_dad=portal&_schema=PORTAL

  Δεν υπάρχουν σχόλια: