Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Αυστηρότερα πρόστιμα και έλεγχοι εξπρές


Ριζικές αλλαγές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ισχυρότερο ρόλο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δίνουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθεί ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μεταξύ άλλων:

· Καθιερώνεται πειθαρχικό συμβούλιο για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα οποία από εννέα αυξάνονται σε δώδεκα.

· Το πρόγραμμα επιείκειας, επεκτείνεται, εκτός από τις επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα (μέλη Δ.Σ, μέτοχοι, διαχειριστές κλπ) που συμμετέχουν σε καρτέλ, προκειμένου να τους δοθεί κίνητρο να καταγγέλλουν παράνομες πρακτικές.

· Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού υποχρεούνται να ανακοινώνουν κάθε νέα εντολή ή άλλη σύμβαση έργου, εργασίας ή εντολής που αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

· Η επιλογή στην κατά προτεραιότητα εξέταση των υποθέσεων καθορίζονται αντικειμενικά κριτήρια και ποσοτικοποίηση αυτών.

· Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης κανόνων δικαίου ανταγωνισμού, γίνονται πιο αυστηρές.

Πώς θα επιβάλλονται τα πρόστιμα

Σε περίπτωση παράβασης και επιβολής προστίμου, για την πληρωμή του ευθύνονται η επιχείρηση και τα φυσικά πρόσωπα που κατά τεκμήριο συμμετέχουν στην παράβαση, ενώ προκειμένου να αυξηθεί το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των κυρώσεων η Επιτροπή δύναται να επιβάλει αυτοτελές πρόστιμο και στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία συμμετείχαν στην παράνομη συμπεριφορά

Πώς θα εξετάζονται οι καταγγελίες


Καθορίζονται επίσης σύντομες προθεσμίες (3-6 μήνες) για το χειρισμό καταγγελιών, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υποχρέωση παραπομπής αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι προδήλως αβάσιμες καταγγελίες τίθενται στο αρχείο

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Η επιλογή στην κατά προτεραιότητα εξέταση των υποθέσεων καθορίζονται με αντικειμενικά κριτήρια και ποσοτικοποίηση αυτών (point system). Παράλληλα, ο αρμόδιος υπουργός μπορεί να ζητήσει την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εξέταση ζητημάτων, εφόσον αυτά έχουν ευρύ οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο
             
Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: