Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Πρόστιμα €21.500 για παραπλάνηση καταναλωτών στον κλάδο του μελιού .!


Πρόστιμα συνολικού ύψους 21.500 ευρώ επέβαλαν οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίουτου Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον κλάδο του μελιού. 

Ειδικότερα, δυο εταιρείες με έδρα τη Θεσσαλονίκη, υπέπεσαν σε παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, ορισμένες που συνιστούν παραπλάνηση του καταναλωτή. 

Οι εταιρείες πωλούσαν μέλι ως ελληνικό, χωρίς όμως να διαθέτουν στοιχεία της χώρας προέλευσης του μελιού επί των τιμολογίων, των συσκευασιών, αλλά και των πινακίδων, δηλαδή χωρίς στοιχεία, που να αποδεικνύουν την ελληνικότητα του προϊόντος. 

Σημειώνεται ότι στη μια εκ των δύο εταιρειών ασκήθηκε και ποινική δίωξη.

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας βρίσκεται σε επαφές με την Επαγγελματική Ένωση Μελιού για την τροποποίηση και βελτίωση της Αγορανομικής Διάταξης σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών από παραπλανήσεις αλλά και της βελτίωσης των άρθρων για τη διακίνηση του ελληνικού μελιού.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: