Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (20-01-2011) New

Δεν υπάρχουν σχόλια: