Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Προωθείται η καλύτερη προστασία των καταναλωτών για τις αγορές μέσω διαδικτύου

Την θέσπιση νέων κανόνων για τα δικαιώματα των καταναλωτών με στόχο την καλύτερη προστασία των ατόμων που πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε ότι αφορά τις αγορές από άλλα κράτη μέλη, υποστήριξε πριν λίγες μέρες το ΕυρωΚοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν τροπολογίες επί του νομοθετικού σχεδίου, αλλά αποφάσισαν να αναβάλλουν τη λήψη τελικής απόφασης και να παραπέμψουν το θέμα πίσω στην αρμόδια επιτροπή προκειμένου να επιτευχθεί πρώτα συμφωνία με τα κράτη μέλη.

Η υποστήριξη από το Σώμα των προτεινόμενων αλλαγών στη νομοθεσία, των οποίων ηγήθηκε ο εισηγητής, Andreas Schwab γερμανός ευρωβουλευτής του Λαίκού Κόμματος, θα αποτελέσει τη βάση επί της οποίας θα προσπαθήσουν οι ευρωβουλευτές να επιτύχουν συμφωνία με το Συμβούλιο.

Το ΕυρωΚοινοβούλιο υποστηρίζει ότι η νέα νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων, ανεξαρτήτως από το εάν αυτές γίνονται σε κατάστημα, μέσω τηλεφώνου, με ταχυδρομική επιταγή ή μέσω του διαδικτύου. Η νέα νομοθεσία θα επικαιροποιήσει τους ισχύοντες κανόνες προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αύξηση των πωλήσεων μέσω διαδικτύου και η καλύτερη προστασία των καταναλωτών, οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου.

Οι κανόνες, τους οποίους υποστήριξε το ΕΚ,  θα ενισχύσουν σημαντικά τα δικαιώματα των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση, την παράδοση των αγορασθέντων αγαθών και την υπαναχώρηση από συμβάσεις, ενώ θα αποσαφηνίσουν, επίσης, τους κανόνες για τις ψηφιακές λήψεις (digital downloads) και θα μειώσουν τη γραφειοκρατία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 


Ποιες αρχές φέρνει η νέα νομοθεσία:

Το δικαίωμα των επιλογών βάσει πληροφόρησης

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο για τους καταναλωτές το από ποιόν αγοράζουν, τί ακριβώς αγοράζουν και πόσο αυτό θα κοστίσει κάθε φορά που πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου ή παραγγέλλουν προϊόντα μέσω καταλόγου. Η ταυτότητα και η διεύθυνση του πωλητή πρέπει να αναφέρονται πάντοτε με σαφήνεια, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Τα νέα αυτά δικαιώματα στην πληροφόρηση θα θέσουν επίσης τέλος στις κρυφές χρεώσεις, όπως αυτές που συνδέονται με "προσημειωμένα τετραγωνίδια" τα οποία χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, ο αγοραστής θα πρέπει να αποδεχθεί εν γνώσει του την τελική συνολική τιμή προτού ολοκληρωθεί η πώληση.

Παράδοση και ευθύνη για το αγορασθέν αγαθό

Η παράδοση των αγορασθέντων αγαθών είναι ο τομέας στον οποίο οι περισσότεροι καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κάθε αγαθό ή υπηρεσία, το οποίο έχει παραγγελθεί εξ αποστάσεως, θα πρέπει να παραδοθεί στον αγοραστή, εντός 30 ημερών, διαφορετικά ο καταναλωτής θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά. Ο έμπορος θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια του εμπορεύματος κατά τη διάρκεια της παράδοσης.

14 ημέρες περιθώριο για να αλλάξει ο καταναλωτής γνώμη

Οι νέοι κανόνες θα ορίζουν ένα διάστημα 14 ημερών το οποίο θα λειτουργεί πανευρωπαϊκά ως προθεσμία υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως αγορές και αγορές εκτός εμπορικών καταστημάτων (όπου ο καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα να δει το αγαθό προτού το αγοράσει), κατά την οποία ο καταναλωτής θα μπορεί να αλλάξει γνώμη. Εάν ο καταναλωτής μετανιώσει, για οποιοδήποτε λόγο, για την αγορά, θα μπορεί να επιστρέψει το προϊόν. Σε περίπτωση που η τιμή του αγαθού είναι μεγαλύτερη των 40 ευρώ, ο έμπορος θα πρέπει να καταβάλει το κόμιστρο επιστροφής. Το σύνολο των δαπανών πρέπει να επιστρέφεται στον καταναλωτή εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση. Ωστόσο, ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει ότι έχει επιστρέψει το αγαθό, όπως προβλέπει μια νέα τροπολογία.

Εάν ο πωλητής αποτύχει να ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, η περίοδος για την υπαναχώρηση θα πρέπει αυτόματα να παραταθεί, έως 3 μήνες, όπως υποστηρίζει το Συμβούλιο, ή έως ένα έτος, όπως υποστηρίζει το ΕΚ.

Οι νέοι κανόνες έρχονται επίσης να κλείσουν το κενό που υπάρχει στην υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας το δικαίωμα υπαναχώρησης και στις πωλήσεις που πραγματοποιούνται κατ' οίκον (home party sales) ή σε διαδικτυακές δημοπρασίες. Ωστόσο, στις αγορές μέσω δημοπρασιών το αγαθό μπορεί να επιστραφεί μόνον εφόσον έχει αγοραστεί από έναν επαγγελματία πωλητή, και όχι από ιδιώτη.

Τα ψηφιακά αγαθά, όπως μουσική, ταινίες ή προγράμματα λογισμικού, θα εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η πώληση θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί από τη στιγμή που αρχίζει η ψηφιακή λήψη, δηλαδή το λεγόμενο downloading.

Καμία επιπλέον γραφειοκρατία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων για τον τοπικό μπακάλη ή τον τεχνίτη που κάνει επισκευές στο σπίτι, το ΕΚ ψήφισε να εξαιρεθούν από τους κανόνες πληροφόρησης οι "τρέχουσες δοσοληψίες", όπου το αγαθό παραδίδεται "αμέσως". Για τις "μικτές συμβάσεις", που αφορούν τόσο αγαθά όσο και υπηρεσίες, όπως π.χ. ένας τεχνικός τζαμιών ό οποίος αντικαθιστά ένα σπασμένο παράθυρο με ένα νέο, με κόστος λιγότερο από 200 ευρώ, η πληροφορία δεν χρειάζεται να δοθεί γραπτώς, αλλά μπορεί να δοθεί προφορικά, αναφέρει το Κοινοβούλιο σε μια νέα τροπολογία.

Για τις επείγουσες επισκευές, όπως π.χ. ένας σπασμένος σωλήνας νερού, δεν θα εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, υποστηρίζει το ΕΚ.

Πηγή : www.eurozoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: