Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Οδική ασφάλεια: Η ΕΕ φροντίζει για την πάταξη των οδηγών οι οποίοι παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο εξωτερικό

IP/10/1646
Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2010
Οδική ασφάλεια: Η ΕΕ φροντίζει για την πάταξη των οδηγών οι οποίοι παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο εξωτερικό
Οι οδηγοί θα διώκονται για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που διαπράττουν στο εξωτερικό. Στην κατηγορία των παραπτωμάτων αυτών ανήκουν και οι τέσσερεις «βασικές αιτίες θανάτων» οι οποίες ευθύνονται για το 75% των τροχαίων ατυχημάτων με μοιραίες συνέπειες – η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση κόκκινου απαγορευτικού σήματος, η αμέλεια χρήσης ζωνών ασφαλείας και η οδήγηση οχημάτων υπό την επήρεια οινοπνεύματος – βάσει της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν οι Υπουργοί Μεταφορών των κρατών της ΕΕ κατά τη σύνοδό τους που παραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Siim Kallas, ο οποίος ειναι αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε τα εξής: «Οι αλλοδαποί οδηγοί είναι τρεις φορές πιθανότερο να υποπέσουν σε κάποια παράβαση, σε σύγκριση με έναν οδηγό ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας. Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να πρεσβεύουν ότι όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό οι κανόνες δεν ισχύουν πλέον για αυτούς. Το μήνυμά μου είναι ότι όντως ισχύουν και ότι θα προχωρήσουμε πλέον στην εφαρμογή τους.»
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΕ, οι ξένοι οδηγοί αποτελούν 5% της κυκλοφορίας, αλλά ευθύνονται για περίπου 15 % των παραβάσεων που οφείλονται στην υπερβολική ταχύτητα. Οι περισσότεροι μένουν ατιμώρητοι, χωρίς οι χώρες να είναι σε θέση να προβούν σε δίωξή τους μόλις αυτοί επιστρέφουν στον τόπο τους.
Οι προτάσεις
Στόχος της πρότασης οδηγίας για τη διασυνοριακή επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας είναι να διορθωθεί η κατάσταση αυτή. Οι Υπουργοί κατέληξαν σε συμφωνία επί ενός κειμένου το οποίο εστιάζεται στις παραβάσεις που έχουν καίριο αντίκτυπο για την οδική ασφάλεια, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι τέσσερεις «βασικές αιτίες θανάτων» οι οποίες ευθύνονται για το 75% των τροχαίων ατυχημάτων με μοιραίες συνέπειες:
1. Η υπερβολική ταχύτητα
2. Η παραβίαση κόκκινου απαγορευτικού σήματος
3. Η αμέλεια χρήσης ζωνών ασφαλείας
4. Η οδήγηση οχημάτων υπό την επήρεια οινοπνεύματος
καθώς και
5. Η οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών
6. Η αμέλεια των οδηγών να φορούν κράνη ασφαλείας
7. Η παράνομη χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης
8. Η παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
Πώς θα λειτουργήσουν τα μέτρα;
Οι προτάσεις παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού και, κατά συνέπεια, δίωξης των οδηγών της ΕΕ για τις παραβάσεις που διαπράττονται σε άλλο κράτος μέλος, διαφορετικό από το κράτος εκείνο στα μητρώα του οποίου είναι ταξινομημένο το όχημα. Στην πράξη, οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν να τεθεί σε εφαρμογή ένα δίκτυο ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής των απαιτούμενων δεδομένων μεταξύ της χώρας στην οποία διαπράττεται η παράβαση και της χώρας στα μητρώα της οποίας είναι ταξινομημένο το όχημα. Μόλις γίνονται γνωστά το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη, θα του/της κοινοποιείται η αντίστοιχη κλήση για την παράβαση, για την οποία το σχετικό υπόδειγμα καθιερώνεται από την προτεινόμενη οδηγία.
Εναπόκειται στο κράτος μέλος στο οποίο βεβαιώνεται η παράβαση (στο οποίο έχει δαπραχθεί η παράβαση) να αποφασίσει σχετικά με την έμπρακτη συνέχεια που θα δίνεται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων κυκλοφορίας. Η οδηγία δεν εναρμονίζει ούτε τη φύση της παράβασης, αλλά ούτε και τις επιβαλλόμενες ποινές για τη συγκεκριμένη παράβαση. Συνεπώς, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες στο κράτος μέλος της παράβασης, με βάση την εθνική νομοθεσία, ανεξάρτητα από τη φύση της παράβασης, αλλά και από τις ποινές .
Τι γίνεται στη συνέχεια;
Οι προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου πρέπει να εγκριθούν από τους ευρωβουλευτέs με ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρίν καταστούν νόμος. Στη συνέχεια παρέχεται προθεσμία δύο ετών στα κράτη μέλη για τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο προτού αυτή να τεθεί σε ισχύ, ενδεχομένως έως το 2013.
Ιστορικό
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια στην ΕΕ κατά το διάστημα 2011-2020, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2010, έχει θέσει ως στόχο του να μειωθεί ο αριθμός των θανάτων που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ έως το 2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λεπτομερή στοιχεία του προγράμματος, καθώς επίσης και για τις στατιστικές ανά εκάστοτε χώρα για τους θανάτους που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα βλέπε (IP/10/970 και MEMO/10/343)
Πηγή :http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1646&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en

Δεν υπάρχουν σχόλια: