Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Οι περισσότεροι ευρωπαίοι τάσσονται υπέρ της πράσινης μετακίνησης

IP/11/360
Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2011
Οι περισσότεροι ευρωπαίοι τάσσονται υπέρ της πράσινης μετακίνησης
Όπως αποκάλυψε νέα έρευνα, οι περισσότεροι ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να δεχθούν συμβιβασμούς όσον αφορά την τιμή και τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου τους προκειμένου να μειωθούν οι επιβλαβείς εκπομπές. Σύμφωνα με έρευνα του ευρωβαρομέτρου που πραγματοποιήθηκε και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη τα δύο τρίτα περίπου αυτών που χρησιμοποιούν επιβατικά αυτοκίνητα στην ΕΕ δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να δεχθούν συμβιβασμούς σχετικά με την ταχύτητα του αυτοκινήτου τους προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές. Επιπλέον, οι περισσότεροι οδηγοί αυτοκινήτων (53%) συμφώνησαν να αντικατασταθούν τα τωρινά τέλη αυτοκινήτων από νέα συστήματα επιβολής τελών, με βάση την πραγματική χρήση των αυτοκινήτων τους. Ενώ οι περισσότεροι χρήστες επιλέγουν να οδηγούν αυτοκίνητο λόγω της άνεσης που προσφέρει, περίπου τα τρία τέταρτα των πολιτών της ΕΕ (71%) δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης δημόσιων μέσων μεταφοράς συχνότερα, αν υπήρχε η δυνατότητα αγοράς ενιαίου εισιτηρίου που να καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς.
Ο αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas, Επίτροπος αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: «Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν σημαντική ώθηση στις προσπάθειες της ΕΕ να καταστήσει τις μεταφορές περισσότερο βιώσιμες. Δείχνουν ότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα διακυβεύματα και είναι πρόθυμοι να συμβάλουν στη μείωση των επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον. Έξυπνες πρωτοβουλίες, όπως συστήματα πληρωμής ανάλογα με την οδήγηση και ενιαίου εισιτηρίου που να καλύπτει όλους τους δυνατούς τρόπους μεταφοράς, χρησιμοποιούν τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες και δίδουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να επιλέγουν επαρκώς ενημερωμένοι τον τρόπο μετακίνησής τους.»
Απαραίτητοι συμβιβασμοί για οικολογικότερη οδήγηση
Η πλειονότητα των χρηστών επιβατικών αυτοκινήτων (66%) που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι θα ήταν δυνατόν να δεχθούν συμβιβασμούς όσον αφορά το μέγεθος του αυτοκινήτου προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές, ενώ το 62% δήλωσαν το ίδιο σχετικά με την ακτίνα δράσης του αυτοκινήτου – δηλαδή την απόσταση που θα μπορούσε να καλυφθεί πριν να είναι αναγκαία η επανατροφοδότηση με καύσιμο ή η επαναφόρτιση του αυτοκινήτου. Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς (60%) θα ήσαν πρόθυμοι να καταβάλουν μεγαλύτερο τίμημα για το αυτοκίνητό τους, εφόσον αυτό θα συνέβαλλε στη μείωση των εκπομπών.
Υποστήριξη συστημάτων επιβολής τελών βασιζόμενων στην πραγματική χρήση επιβατικού αυτοκινήτου
Οι μισοί από τους πολίτες της ΕΕ δήλωσαν ότι θα συμφωνούσαν να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα τέλη αυτοκινήτων με νέα συστήματα επιβολής τελών που θα λάμβαναν υπόψη την πραγματική χρήση του επιβατικού αυτοκινήτου. Τα εν λόγω συστήματα ήσαν δημοφιλέστερα μεταξύ των οδηγών επιβατικών αυτοκινήτων, το 53% των οποίων συμφώνησαν με την αντικατάσταση των υφιστάμενων τελών αυτοκινήτων.
Λόγοι επιλογής του αυτοκινήτου
Ευρεία πλειονότητα (71%) χρηστών αυτοκινήτων είχαν την αίσθηση ότι οι δημόσιες μεταφορές δεν προσφέρουν την ίδια άνεση όπως η οδήγηση. Το ίδιο ποσοστό (72%) οδηγών αυτοκινήτων ανέφεραν ότι η έλλειψη ανταποκρίσεων τους απέτρεπε από τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς (49% χαρακτήρισαν αυτό το λόγο ως «πολύ σημαντικό»). Η χαμηλή συχνότητα προσφοράς υπηρεσιών θεωρήθηκε σημαντική για το 64% των χρηστών αυτοκινήτων και το 54% τόνισαν την αναξιοπιστία των δημόσιων μεταφορών.
Ενθάρρυνση της συνδυασμένης χρήσης αυτοκινήτου με άλλους τρόπους μεταφοράς
Άτομα που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους σε καθημερινή βάση ρωτήθηκαν τι θα σήμαινε για αυτούς ο συνδυασμός με άλλους τρόπους μεταφοράς. Περίπου τα δύο τρίτα (65%) ανέφεραν ότι θα τους ήταν ευκολότερο να αλλάζουν από ένα τρόπο μεταφοράς σε άλλο, το 52% θα θεωρούσε ως κίνητρο την ύπαρξη καλύτερης (επιγραμμικής) πληροφόρησης σχετικά με τα ωράρια, το 47% θα θεωρούσε σημαντικό να γίνουν ελκυστικότεροι οι τερματικοί σταθμοί, ενώ το 38% να γίνει δυνατή η επιγραμμική αγορά εισιτηρίων.
Έντονο ενδιαφέρον για ενιαίο εισιτήριο που να καλύπτει όλα τα μέσα μεταφοράς
Σχεδόν τα τρία τέταρτα των πολιτών της ΕΕ (71%) δηλώνουν ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο χρήσης των δημόσιων μεταφορών συχνότερα, αν γινόταν δυνατή η αγορά ενιαίου εισιτηρίου που να καλύπτει όλους τους δυνατούς δημόσιους τρόπους μεταφοράς. Αυτό υποστηρίχθηκε με επίταση και από τους οδηγούς αυτοκινήτων (66%).
Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 25.570 ατόμων στα 27 κράτη μέλη, και ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: